Scholierenproject

Vrij Vertaald

In 2013 heeft Cultuurpact de opdracht gegeven om rondom de thema’s Welzijn, Cultuurparticipatie Ouderen en Cultureel Erfgoed  een project te ontwikkelen. Wij zijn met deze opdracht aan de slag gegaan en hieruit is het project Vrij Vertaald ontstaan.

 

In 2015 is het project Vrij Vertaald in uitvoering gegaan. In ,destijds, de 10 gemeenten van het Rivierenland zijn verhalen opgehaald bij ouderen rondom het thema “70 jaar bevrijding”. De samenwerking is gezocht met het Regionaal Archief Rivierenland, lokale streekmusea, verzorgingstehuizen en scholen. Het project ging in iedere gemeente van start met een bijeenkomst waarbij ouderen een lezing kregen over “70 jaar bevrijding” in de desbetreffende gemeente. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten werden er een aantal ouderen benaderd voor het vertellen van hun eigen verhaal. In een tweede bijeenkomst presenteerden de ouderen dit verhaal aan groep scholieren van het primair- of voortgezet onderwijs. De scholieren namen deze verhalen mee terug de school in en zijn aan de slag gegaan met de verhalen. Tijdens een derde bijeenkomst presenteerden de scholieren de verhalen van de ouderen op een kunstzinnige manier aan de ouderen. In deze bijeenkomst werden ook de verhalen van de ouderen in een boekje gepresenteerd.

 

Vrij Vertaald is enthousiast ontvangen door alle deelnemende gemeenten, woonvormen, scholen, ouderen en jongeren. Alle betrokkenen waren ook overtuigd van het belang van het project, zowel ten aanzien van het behoud van de verhalen als over de contacten tussen de ouderen en de jongeren. De boekjes vonden steeds gretig aftrek. De boekjes zijn nog steeds digitaal te bewonderen. De boekjes zijn onder deze pagina te bekijken.

Uit alle verhalen van de tien gemeenten is een theatervoorstelling ontwikkelt die in november 2016  tot uitvoering is gekomen. Meer informatie over dit project is te vinden onder de kop “Die Eeuwige Oorlog”.

Downloads:

Zaltbommel
West Maas en Waal
Tiel
Geldermalsen
Buren
Lingewaal
Maasdriel
Neerijnen