Knowledge Detective_Vierkant

JONGEREN GAAN IN DUO'S OP ZOEK NAAR DE IDENTITEIT VAN PESOON X

Knowledge Detective

Bij het programma Knowledge Detective gaan jongeren (12-16 jaar) in duo’s als kennisdetectives aan de slag om de identiteit en geschiedenis van een oudere (Persoon X) te achterhalen. De deelnemers krijgen hiervoor via hun telefoon en e-mail opdrachten, leggen contact met de oudere en gaan op veldonderzoek in hun omgeving. In een afgebakend time-slot van 1 week werken de duo’s toe naar de onthulling: wie was deze persoon, wat is zijn link met de regio en welke kennis heeft Persoon X in de loop van zijn leven verzameld?  Misschien vinden ze het ontbrekende puzzelstukje bij de bibliotheek, het erfgoedcentrum, bij een lokale vereniging, of het wijkcentrum? Zijn er genoeg sporen gevonden? Dan zetten de kennisdetectives al hun creativiteit in om de herinneringen van Persoon X nieuw leven in te blazen door middel van Het Bewijsstuk. De vorm kiezen ze zelf, bijvoorbeeld een vlog, rap, tekening of gedicht. 

 

In de (digitale) openbare eindpresentatie laten ze hun Bewijsstukken zien aan Persoon X en geïnteresseerden. Na de presentatie zijn alle bewijzen nog 1 maand te zien in een plaatselijke locatie (zoals een museum en/of bibliotheek). Daarna ontvangen de ouderen het Bewijsstuk als aandenken. De gevonden verhalen en foto’s van de bewijsstukken zullen worden opgenomen in het archief van het Regionaal Archief Rivierenland. De presentaties blijven daarmee voor iedereen digitaal beschikbaar.

 

Het Knowledge-Detective programma verbindt generaties door jongeren als ‘kennisdetectives’ de levensverhalen van ouderen te laten reconstrueren. Het programma is ontwikkeld door HUMINT Solutions om enerzijds jongeren innovatievaardigheden te leren, waaronder informatieverwerving en netwerken, en anderzijds kwetsbare ouderen actiever deel te laten nemen aan de samenleving. Doordat de ouderen de hoofdpersonen vormen in het programma, ervaren zij van meerwaarde te zijn voor anderen en vermindert de eenzaamheid. Daarnaast brengt het voor beiden de geschiedenis weer tot leven en geeft het jongeren inzicht in de (lokale) historie.

Fight For Your Right!

Ordinary People
Do extraordinary things

Democracy

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipisicing elit, sed do eiuscididunut labore dolore magna.

Social Care

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipisicing elit, sed do eiuscididunut labore dolore magna.

Justice for All

Lorem ipsum dolor sit amet, consec adipisicing elit, sed do eiuscididunut labore dolore magna.